การตรวจสอบการรั่วของยาในบรรจุภัณฑ์แบบไม่ทำลาย หรือ Non-Destructive Testing

ปัจจุบันการทดสอบแบบในภาชนะบรรจุปิด Container closure Integrity Testing (CCIT) นำมาใช้ทดสอบการรั่วโดยไม่เกิดความเสียหาย
ต่อผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล USP1207 (U.S.Pharmacopiea chapter 1207) ระบุว่าการทดสอบการปนเปื้อนและการรั่วของยาปลอดเชื้อหรือยาใช้ภายในต้องดำเนินการทดสอบแบบ100% ซึ่งแตกต่างจากวิธีในสมัยก่อนที่อนุญาตให้ทดสอบการรั่วแบบสุ่มตรวจ

เหตุผลและความจำเป็นในการตรวจสอบการรั่วของยาในบรรจุภัณฑ์

วิธีการทดสอบการรั่วของยาในบรรจุภัณฑ์โดยวิธีไม่ทำลาย หรือ Non-Destructive testing มีหลายวิธี ได้แก่

วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับ เครื่องทดสอบการรั่ว (Leak test) ของ Wilco แบบตั้งโต๊ะ รุ่น Wilcomat® NEO DPX ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีความสามารถทดสอบการรั่วได้ในแบบ  3 in 1 ขอขยายความคำว่า 3 in 1 ก็คือ เครื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ทดสอบการรั่วโดยมี
3 เทคโนโลยีในเครื่องเดียว ได้แก่

ข้อดีของการมี 3 เทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบการรั่ว คือแต่ละเทคโนโลยีเหมาะที่จะนำไปใช้ในการทดสอบการรั่วของยาที่มีลักษณะและองค์ประกอบแตกต่างกัน จำแนกตามชนิดของยา ได้ดังนี้

และยังสามารถใช้ทดสอบการรั่วของ Vials, ampoules และ Prefilled syringes ได้ในเครื่องเดียวอีกด้วย

  1. Liquid Filled Container (LFC) เหมาะกับการทดสอบกับยาที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก (Water base) โดยหลักการนี้จะมีวิธีการทำงานโดยควบคุมแรงดันภายใน chamber ให้เป็น Deep vacuum decay มีแรงดัน 5 mbar โดยวิธีการทำงานของ LFC นี้สามารถตรวจสอบการรั่วได้  100% หากมีการรั่วในส่วนที่เป็น Head space หรือ ส่วนที่มี liquid filled
  2. Vacuum decay เหมาะกับการทดสอบการรั่วของยาผง
  3. Pressure decay เหมาะกับการทดสอบการรั่วของยาที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบหลัก และยาที่มีความเป็นพิษ (Toxic/ Potient product)