สัมมนา-เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 02

งานสัมมนาหัวข้อ
“เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย”
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท วีเลิฟไวน์ จํากัด

เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย Banner
ระบบบำบัดน้ำเสียมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การประเมินการทำงานของระบบบำบัดน้ำ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
กำหนดการ
  • 09:00 – 09:30 : ลงทะเบียน
  • 09:30 – 10:00  : ความสำคัญ และการควบคุมค่าคุณภาพน้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • 10:00 – 11:30   : เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
  • 11:30 – 12:00   : ช่วงถาม – ตอบ
  • 12:00 – 13:00  : รับประทานอาหารกลางวัน
กรุณาตอบกลับภายใน วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 40 ท่านแรกที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น)

วิทยากร
Dr. Natalie Leiprecht
Global Process Segment Director
Xylem Analytics Germany Sales
GmbH & Co. KG

คุณ ปทิตตา ตันสัจจา
ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส
บริษัท เอ็นเทค เอสไอ จำกัด

สัมมนา Innovative Technology For Iiot Application Across Machine Manufacturing 03

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสปัน ยังลักษณจินดา
Tel.: 0 2779 8855 ต่อ 165
www.entechsi.co.th
Line ID: @entechsi

สัมมนา Innovative Technology For Iiot Application Across Machine Manufacturing 04

Social Share