น้ำดื่มสะอาดด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำของ WTW

ในร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 น้ำที่เราใช้ดื่มจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของเรา น้ำดื่ม หมายถึงน้ำที่ปลอดภัยในการใช้ดื่มหรือใช้เพื่อประกอบอาหาร การดื่มน้ำที่สะอาดช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ มีความสดชื่น ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าน้ำที่ดื่มมีความสะอาด ปลอดภัยต่อร่างกาย มีหลายแง่มุมที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำดื่มเพื่อให้มั่นใจถึงสุขภาพของผู้บริโภคและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เช่น สี กลิ่น ความขุ่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง รวมถึงสารต่าง ๆ ที่ปนเปื้อน เป็นต้น
น้ำดื่มสะอาดด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำของ Wtw 02

ความสำคัญของคุณภาพน้ำที่ดี
คุณภาพน้ำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพ เราไม่เพียงแต่ใช้น้ำเพื่อดื่มกินเท่านั้น แต่เรายังใช้น้ำในชีวิตประจำวันอื่น ๆ อีกมากมาย คุณภาพน้ำที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ เช่น ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือระคายเคืองผิวหนัง ดังนั้นน้ำดื่มจึงต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อน ระบบตรวจวัดน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพน้ำที่จะได้รับว่ามีความปลอดภัย ในแง่ของคำว่าคุณภาพ จะมีการระบุพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดทั้งทางกายภาพ จุลชีววิทยา และทางเคมี เพื่อช่วยระบุถึงความปลอดภัย และรับรองว่าน้ำดื่มมีประโยชน์และสะอาด

น้ำดื่มสะอาดด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำของ Wtw 03

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเป็นของคู่กัน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสิ่งคู่กัน คุณภาพน้ำที่ดีส่งผลถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ น้ำสำหรับพนักงานที่ใช้บริโภค หรือแม้แต่น้ำที่ใช้ในกระบวนการทำงาน กระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ก่อนที่จะนำน้ำมาบริโภคหรือมาใช้ จำเป็นต้องผ่านการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าน้ำมีคุณภาพดีเพียงพอต่อการนำไปใช้หรือบริโภค สำหรับข้อมูลคุณภาพน้ำสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำ เช่น หากออกซิเจนไม่เพียงพอ สามารถเติมอากาศเพื่อให้น้ำมีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสม หรือการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการตกตะกอนของสิ่งสกปรก

เพื่อคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่น้ำมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพราะคุณภาพน้ำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการจ่ายน้ำสะอาดให้กับพนักงานเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค

แผงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มของ WTW
การรักษาและปกป้องพนักงานที่ทำงานอยู่ โดยการปรับสภาพการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ WTW ได้คิดค้นโซลูชั่นใหม่สำหรับระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำในสถานที่ทำงาน ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ครอบคลุมหลายพารามิเตอร์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีผสมผสานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วระหว่าง 2 ระบบคือ IQ SENSOR NET และ IDS – Intelligent digital sensors ซึ่งช่วยทำให้แผงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทำงานแบบระบบดิจิตอล มีการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น มีการสื่อสารที่ทันสมัย ในส่วนของ Intelligent digital sensors เป็นเซนเซอร์อัจฉริยะที่มีขนาดเล็ก สามารถสอบเทียบได้ในห้องปฏิบัติการ

น้ำดื่มสะอาดด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำของ Wtw 04

มีความสามารถในการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำอย่างครอบคลุมหลายพารามิเตอร์: ค่าความขุ่น (turbidity) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) รีดอกซ์ (redox) ปริมาณออกซิเจน (oxygen) และคลอรีนอิสระ (free chlorine)

น้ำดื่มสะอาดด้วยระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำของ Wtw 05
เซนเซอร์ประกอบแผงตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มของ WTW
 • FCML 412-M12-2 และ FCML 412 M12-20 สำหรับตรวจวัดคลอรีน (Cl)
 • Fcml 412 M12 2 และ Fcml 412 M12 20 สำหรับตรวจวัดคลอรีน (cl)ช่วงการตรวจวัดค่าความแม่นยำ ความละเอียด
  FCML 412-M12-2:
  0.005 – 2.000 mg/l
  <1 % – 16 mg/l0.001 mg/l
  FCML 412 M12-20:
  0.05 – 20.00 mg/l
  0.01 mg/l
 • SenTix® 945 (-P) สำหรับตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 • Sentix® 945 ( P) สำหรับตรวจวัดความเป็นกรด ด่าง (ph)ช่วงการตรวจวัดค่าความแม่นยำความละเอียด
  0.000 – 14.000 pHpH: ±0.004; (IDS
  U [mV]: ±0.2
  T [°C]: ±0.1
  0.001 pH;
  0.1 mV
 • SensoLyt® 900- ORP-P สำหรับตรวจวัดความสามารถในการออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์ (ORP)
 • Sensolyt® 900 Orp P สำหรับตรวจวัดความสามารถในการออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์ (orp)ช่วงการตรวจวัดค่าความแม่นยำความละเอียด
  -1250.0…+1250.0 mVU [mV]: ±0.2
  T [°C]: ±0.1
  0.1 mV
 • TetraCon® 925 (-P) และ LR 925/01(-P) สำหรับตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Cond)
 • Tetracon® 925 ( P) และ Lr 925 01( P) สำหรับตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (cond)ช่วงการตรวจวัดค่าความแม่นยำความละเอียด
  TetraCon® 925 (-P):
  ϰ: 0.0 µS/cm – 2000 mS/cm
  SAL: 0.0 – 70.0
  TDS: 0 mg/l – 199.9 g/l
  ±0.5 % of RD
  T [°C]: ±0.1
  ϰ: สูงถึง 0.1 μS/c- 0.01 mS/cm
  SAL: 0.1
  TDS: สูงถึง 1 mg/l – 0.01 g/l

  LR 925/01(-P):
  0.01 – 199.9 µS/cm

  ±0.5 % of RDสูงสุด 0.01 µS/cm
 • Turb PLUS 2000 สำหรับตรวจวัดค่าความขุ่น (Turb)
 • Turb Plus 2000 สำหรับตรวจวัดค่าความขุ่น (turb)ช่วงการตรวจวัดค่าความแม่นยำความละเอียด
  การตั้งค่าจากโรงงาน:
  0-100 NTU
  ออฟชั่น:
  0-10 และ 0-1000 NTU

  สูงถึง ±2 % ของค่าการตรวจวัด
  หรือ ±0.02 NTU

  สูงสุด 0.0001 NTU
  • FDO® 925 (-P) ที่ 20 °C สำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (O2)
  Fdo® 925 ( P) ที่ 20 °c สำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (o2)ช่วงการตรวจวัดค่าความแม่นยำความละเอียด
  0.00 – 20.00 mg/l
  0.0 – 200.0 %

  ±1.5 %

  0.01 mg/l
  0.1 %

  ประโยชน์ของแผงตรวจวัดน้ำดื่ม

  • น้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • มีการเชื่อมต่อแบบระบบดิจิตอล ทำให้มีการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย
  • มีการออกแบบที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการที่ง่าย
  • การติดตั้งมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว
  • ลดปัญหาสายเคเบิ้ลพันกันในสภาพแวดล้อมการทำงาน

  สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณปทิตตา โทร. 088-924-9644 หรือ 092-258-1144 หรือ Line ID : @entechsi

  Social Share